SPI

Technológia údržby Semperit:

Značky SPI a SAI na pneumatike – pre vašu bezpečnosť a rovnomerné opotrebovanie:

Značky SPI a SAI sa nachádzajú na troch miestach pneumatiky, navzájom posunutých o 120° a vždy sú vyskytujú spolu s označením na boku plášťa pneumatiky. Týmto je zaistené, že oba ukazovatele sú viditeľné z akéhokoľvek pohľadu.


Ukazovateľ výkonnosti Semperit (SPI)

Zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom vizuálnej hĺbky behúňa

Pri zmenšení hĺbky behúňa sa výrazne zvyšuje riziko aquaplaningu a tiež sa neúmerne predlžuje brzdná dráha. SPI vám pomáha rozpoznať kritické hĺbky dezénu a správne sa rozhodnúť, kedy vymeniť pneumatiky.

Keď dosiahne hĺbka behúňa 3 mm, symbol WET + sa zmení na WET -, čo znamená zníženú výkonnosť za mokrých podmienok.

Podobne sa symbol DRY + zmení na DRY -, keď limit opotrebovania behúňa dosiahne zákonnú minimálnu hĺbku dezénu. V takom prípade je výmena pneumatiky nevyhnutná.


Ukazovateľ súosovosti Semperit (SAI)

Zlepšená úspora nákladov prostredníctvom vizuálnej súosovosti

Nesprávna geometria kolies spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a značne skracuje životnosť pneumatík. SAI vám umožňuje včas rozpoznať nesprávne nastavenie náprav. Pre dlhšiu životnosť pneumatík.

SAI kontroluje rovnomernosť opotrebovania na oboch stranách pneumatiky. Počas prvých 2 000 km sa profil ukazovateľa bude meniť pri zvýšenom opotrebovaní dezénu behúňa. Ak sa na displeji zobrazí odlišný profil na vnútornej strane pneumatiky oproti vonkajšej strane, mali by ste si dať skontrolovať nastavenie geometrie kolies odborníkovi na pneumatiky.

Semperit - značka skupiny Continental.